Posts by admin

ADN 2017 beschikbaar op de NBKB website binnenvaartwet.eu

Staatsblad 2017/21824 van 21 april 2017 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-21824.html is gepubliceerd, hierdoor is er een officiële publicatie van het ADN 2017 in het Nederlands beschikbaar.
Dit is formeel bijlage 1 bij de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen http://wetten.overheid.nl/BWBR0010115/2017-04-22
Deze bijlage 1, het ADN 2017, ligt ter inzage bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en is nu dus ook op de website https://www.binnenvaartwet.eu/ beschikbaar.

Read More