Disclaimer

Over het Binnenvaartwet.eu
Deze website is powered by de Stichting Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (Binnenvaartwet.eu). Het bestuurscentrum is gevestigd in Rotterdam aan het Vasteland 78.

Wat u moet weten over de informatie op deze site
De informatie op deze website bevat voor zover mogelijk alle up to date binnenvaartwetgeving. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter niet instaan en er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Alleen de in het Tractatenblad, het Staatsbladen andere van overheidswege beschikbaar gestelde en verkrijgbare publicatiebladen hebben een officieel karakter.

Nederlands recht
Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze website is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.

Werking site
Het Binnenvaartwet.eu kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de website tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt
Op deze website wordt soms gelinkt naar externe websites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

Gebruik van informatie
Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van het Binnenvaartwet.eu. U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van het Binnenvaartwet.eu en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op de website wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

Over de disclaimer
Het Binnenvaartwet.eu behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.