Beleidsregels binnenvaart
Beleidsregel Binnenvaart 2013
Beleidsregel vergunning bijzonder transport
Aanwijzing bevoegde autoriteiten reglementen CCR
Leidraad kleine veren

Sorteren
Weergave
 • Aanwijzing bevoegde autoriteiten reglementen CCR

  Beleidsregels binnenvaart

   0,00 Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  Regeling van 2 december 2005, nr. HDJZ/SCH/2005-2257, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende het aanwijzen van de bevoegde autoriteiten van de reglementen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart.

 • Beleidsregel Binnenvaart 2013 (bewerkt)

  Beleidsregels binnenvaart

   0,00 Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  Beleidsregel van de Minister van Infrastructuur en Milieu en de voorzitter van de commissie van deskundigen van 14 oktober 2013, nr. ILT-2013/39422 betreffende een nadere invulling van de technische eisen die gelden in het kader van de afgifte van certificaten van onderzoek voor binnenvaartschepen op grond van de Binnenvaartwet (Beleidsregel Binnenvaart 2013).
  Gewijzigd op 1 februari 2018 Staatscourant 2018 – 6065

  Bevat regels voor
  Terugstellen motorvermogen
  Kunststof sanitairleidingen en-doorvoeringen
  Constructie en materiaal van scheepsramen
  Voldoende uitzicht stuurhut
  Geldigheidsduur certificaten en termijn droogzettingen
  Doorvoeringen door schotten
  Gelijkwaardige onbrandbaarheid
  Brugvleugelbediening
  Verbandtrommel
  Toegang stuurhuthefkolom
  Constructieve brandbescherming trappen en liften

  Deze wettekst is bewerkt:
  In deze regeling wordt op veel plaatsen naar andere regelgeving verwezen, door middel van voetnoten wordt de tekst waar nodig verduidelijkt.

 • Leidraad kleine veren

  Beleidsregels binnenvaart

   0,00 Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  Leidraad minimale nautische, technische en bemanningseisen voor fiets- en voetveren met een capaciteit van maximaal 12 passagiers.
  De exploitanten van fiets- en voetveren en diverse vaarwegbeheerders zijn opzoek naar eenduidige richtlijnen voor een minimale veiligheid van kleine veerponten.
  De eisen opgenomen in deze leidraad zijn een aanbeveling van het Landelijk Veren Platform, hierin ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging van Riviergemeenten.
  Het doel van dit document is om de exploitanten, gemeenten en andere vaarwegbeheerders handvatten te geven ten aanzien van de eisen aan de bemanning en aan de minimale veiligheidseisen van de kleine veerponten. De kleine veerponten die via zelfbediening en door menskracht langs een kabel worden voortbewogen worden buiten beschouwing gelaten.

 • Beleidsregel vereenvoudigde vergunningverlening voor een bijzonder transport

  Beleidsregels binnenvaart

   0,00 Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  Beleidsregel vereenvoudigde vergunningverlening voor een bijzonder transport over de binnenwateren in beheer bij het rijk