Binnenvaartregeling – bijlagen
Bijlagen H1
B 1.1 ROSR 1995
B 1.1a ES-TRIN
B 1.9 RSP
Bijlage 1.10 ECDIS apparatuur
Bijlagen H2
Bijlagen H3 (technische regels)
B 3.1 Pass schepen Zone 2
B 3.2 Amsterdamse dekschuiten
B 3.3 Pass schepen Adamse grachtentype
B 3.4 Open rondvaartboten
B 3.5 Skûtsjes
B 3.6 Veerponten
B 3.7 Veerboten
B 3.8 Bunkerstations
B 3.9 Patrouillevaartuigen
B 3.10 Model CvO Bunkerstations
B 3.11 Pakketten van scheepstypen
B 3.12 Kleine drijvende werktuigen
Bijlagen H4 (scheepsmeting)
Bijlagen H5 (samenstelling bemanning)
Bijlagen H6 (geneeskundig onderzoek)
Bijlagen H7 (vaarbewijzen)
B 7.1 Erkende vaarbewijzen
B 7.2 Erkende bewijzen vakbekwaamheid
B 7.3 Modellen vaarbewijzen
B 7.4 Modellen vrijstellingen
B 7.5 Model ICC
Bijlagen H8 (Rijnvaartverklaring)
B 8.1 Model Rijnvaartverklaring
B 8.2 Model certificaat voor een exploitant
B 8.3 Model bewijs van toelating
B 11.1 Tabel bestuurlijke boete

Sorteren
Weergave