Binnenvaartregeling – bijlagen:
Bijlage 1.10 ECDIS apparatuur
Bijlage 2.1 Bewijsstuk historische vakbekwaamheid
Bijlage 3.1 Passagiersschepen Zone 2
Bijlage 3.2 Technische eisen voor Amsterdamse dekschuiten
Bijlage 3.3 Technische eisen voor rondvaartboten van het Amsterdams grachtentype
Bijlage 3.4 Technische eisen voor open rondvaartboten
Bijlage 3.5 Technische eisen voor skûtsjes
Bijlage 3.6 Technische eisen voor veerponten
Bijlage 3.7 Technische eisen voor veerboten
Bijlage 3.8 Technische eisen voor bunkerstations
Bijlage 3.9 Technische eisen voor patrouillevaartuigen
Bijlage 3.10 Model CvO voor bunkerstations
Bijlage 3.11 Paketten van scheepstypen
Bijlage 4.1 Scheepsmeting
Bijlagen 5.1 t/m 5.8 minimum bemanning
Bijlage 6.1 Keuringsaanwijzingen en keuringseisen
Bijlagen 6.2 t/m 6.4 Modellen geneeskundige verklaringen binnenvaart
Bijlage 7.1 Erkende vaarbewijzen
Bijlage 7.2 Erkende bewijzen van vaarbekwaamheid
Bijlage 7.3 Modellen vaarbewijzen
Bijlage 7.4 Modellen vrijstellingsbewijzen
Bijlage 7.5 Model-ICC
Bijlage 8.1 Model Rijnvaartverklaring
Bijlage 8.2 Model verklaring
Bijlage 8.3 Model bewijs van toelating
Bijlage 11.1 Tabel bestuurlijke boete

Sorteren
Weergave