Aanhangsels bij de Richtlijn 2006/87/EG, bijlage II (inrichting en uitrusting van binnenschepen)
Aanhangsel I veiligheidstekens
Aanhangsel II Administratieve aanwijzingen 1 t/m 27 (deze komen grotendeels overeen met de dienstinstructies vanuit het ROSR)
Aanhangsel III Scheepsnummer
Aanhangsel IV Scheepsindentificatie
Aanhangsel V Motormeterprotocol
Aanhangsel VI Boordzuiveringsinstallaties

Sorteren
Weergave