Staatsblad 2016/44653 van 9 september 2016 (Regeling scheepsuitrusting 2016)
Besluit (EU) 2016/1795 Standpunt m.b.t. het internationale vervoer van gevaarlijke goederen ADN
Richtlijn 2014/90/EG uitrusting van zeeschepen en intrekking van RL 96/98/EG
Richtlijn 2013/53/EG betreffende pleziervaartuigen en waterscooters en intrekking richtlijn 94/25/EG
Verdrag van Straatsburg van 2012 beperking aansprakelijkheid in de binnenvaart
Richtlijn 97/68/EG uitstoot verbrandingsmotoren
Richtlijn 96/50/EG Harmonisatie afgifte vaarbewijzen
Richtlijn 87/540/EG Toegang beroep ondernemer goederenvervoer
Richtlijn 82/714/EG Technische voorschriften voor binnenschepen

Sorteren
Weergave