The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) opgericht in 1947 door de ECOSOC internet adres http://www.unece.org/about/about.htm .
Deze instantie beheert de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren, het ADN.

Sorteren
Weergave
 • Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)

  UNECE

   0,00 Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN).

  Onderaan het stuk vanuit de Staatscourant staat een vertaling in het Nederlands.
  In artikel 8 van dit Europees verdrag staat wat men onder “bestaande schepen”, waarop de overgangsbepalingen van toepassing zijn, beschouwt, in 1.6 van het ADN wordt hiernaar verwezen.

 • Report of the administrative committee on its first session

  UNECE

   0,00 Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  Volgens het Report of the administrative committee on its first session19 June 2008), artikel 9, is het ADN op 29 februari 2008 in werking getreden. Schepen die op deze datum van een CvG voorzien waren hebben recht op de overgangsbepalingen uit deel 1.6

 • Protocol CCR (ADN)

  UNECE

   0,00 Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  Besluit I; CCR
  De Centrale Commissie voor de Rijnvaart, onder verwijzing naar haar Besluit 2000-II-5 en 2000-I-25 op voorstel van haar Comité voor gevaarlijke stoffen,
  – heft met ingang van 01 januari 2003 het Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR), welk door middel van het Besluit van 14 februari 1994 werd aangenomen, inclusief de daarna aangebrachte wijzigingen en de op grond van Artikel 3 van het ADNR genomen tijdelijke voorstel, op;
  – neemt het in de bijlage in de Duitse, Franse en Nederlandse taal opgenomen nieuwe Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR), aan. Het nieuwe ADNR treedt op 01 januari 2003 in werking.
  Het ADN is in de Nederlandse wetgeving opgenomen als bijlage 1 bij de regeling vervoer gevaarlijke stoffen over de binnenwateren (VBG).