• Wet vervoer gevaarlijke stoffen
 • – Regeling vervoer gevaarlijke stoffen over de binnenwateren (VBG)
  -VBG Bijage 1 ADN 2019
  – VBG Bijlage 2 regeling vervoer met zeeschepen
  – VBG Bijlage 3 Aanvullende voorschriften – vervoer Nederland
  – VBG Bijlage 4 Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen
Sorteren
Weergave
 • ADN 2019 bewerkt

  11 documents

  Show Documents
 • De regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG 2019)

  Wet vervoer gevaarlijke stoffen

  Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen
  Ook de bijlage 3 tm 4 zijn in deze tekst opgenomen.
  Bijleg1, het ADN, is echter een afzonderlijk bestand.

 • VBG 2019 Bijlage 1 Het ADN

  Wet vervoer gevaarlijke stoffen

  Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  De vertaalde versie van het ADN 2019 – onbewerkt

 • VBG 2019 Bijlage 2 Vervoer met zeeschepen

  Wet vervoer gevaarlijke stoffen

  Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen

 • VBG 2019 – bijlage 3 Aanvullende voorschriften

  Wet vervoer gevaarlijke stoffen

  Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  Bijlage 3. bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen  Aanvullende voorschriften

  • Multilaterale voorschriften
  • Routering
  • BPR
  • Beperkingen vervoer met duwstellen
  • Bewaartermijn
  • Vervoerdocument
  • Uitzonderingen veiligheidsadviseur
 • VBG 2019 – bijlage 4 Erkende instanties

  Wet vervoer gevaarlijke stoffen

  Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  Bijlage 4. als bedoeld in artikel 2, onderdeel d, van de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen

  In de tabel zijn de erkende instanties opgenomen met betrekking tot de uitvoering van de voorschriften in de vermelde randnummers van bijlage 1 voor zover bedoelde handelingen worden uitgevoerd door Nederlandse instanties.

 • Wet vervoer gevaarlijke stoffen

  Wet vervoer gevaarlijke stoffen

   0,00 Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  De basis voor de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is de wet vervoer gevaarlijke stoffen.