Regelgeving die na 7 oktober 2018, door de invoering van het ES-TRIN, niet meer gelding is maar toch nog geraadpleegd moet kunnen worden.