Met ingang van 7 oktober 2018 zijn de dienstinstructies vervallen, deze zijn vervangen door de de instructies bij het ES-TRIN
D1 Uitwijk en keereigenschappen
D2 Snelheid, stop en achteruitvaren
D3 Koppelsystemen
D4 Overgangsbepalingen bij verbouw
D5 Geluidsmetingen
D6 Toepasselijkheid hoofdstuk 15
D7 Speciale ankers met verminderde massa
D8 Sterkte van waterdichte vensters
D9 Sprinklerinstallaties
D10 Model gascertificaat spitsen
D11 Afgifte van het certificaat van onderzoek
D12 Brandstoftanks drijvende werktuigen
D13 Minimale dikte sleepschepen
D14 Opvang afgewerkte olie
D15 Voortbewegen op eigen kracht
D16 Emissie – testprocedure
D17 Doelmatige brandmeldinstallatie
D18 Aantonen drijfvermogen
D19 Vervangingsmotoren
D20 Uitrusting minimumbemanning
D21 Veiligheidsgeleidesysteem
D22 Personen met verminderde mobiliteit
D23 Indeling naar gebruiksdoel van motoren
D24 Alarminstallatie op passagiersschepen met een gasinstallatie
D25 Elektriciteitskabels
D26 Erkend deskundigen / deskundigen
D27 Hulpmiddelen voor het zicht in dode hoeken
D28 Verbindingen met radarinstallaties

Deze dienstinstructies zijn op 7 oktober 2018 vervangen door de instructies voor het toepassen van de technische standaard bij het ES-TRIN

Sorteren
Weergave