Volgens het staatsblad 2018-50756, wijziging binnenvaartregeling, zijn de bijlagen B tot en met I, K tot en met N en P tot en met T vervallen.
Omdat bijlage M in de versie op de website van de CCR niet meer voorkomt is deze vermoedelijk ook vervallen. In de ES-TRIN bijlage 1 wordt immers het model van het ENI nummer uitgewerkt.

Bijlage A; Model aanvraag onderzoek
Bijlage B ; Model van een Certificaat van Onderzoek
Bijlage C ; Model van het register der certificaten
Bijlage D ; Model van de voorlopige certificaten
Bijlage E ; Model van het vaartijdenboek (niet meer van toepassing)
Bijlage F ; Model van het Dienstboekje (niet meer van toepassing)
Bijlage G ; Model van een certificaat voor zeeschepen
Bijlage H ; Eisen tachografen en inbouw
Bijlage I ; Veiligheidstekens
Bijlage J ; Uitstoot gassen dieselmotoren
Bijlage L; Model Uniek Identificatie nummer (ENI)
Bijlage M, deel I; Voorschriften voor navigatieradarinstallaties in de Rijnvaart
Bijlage M, deel II; Voorschriften voor bochtaanwijzers in de Rijnvaart
Bijlage M, deel III; Voorschriften voor radarinstallaties en bochtaanwijzers in de Rijnvaart
Bijlage N, deel I; Inland AIS apparatuur
Bijlage N, deel II; Verklaring inbouw AIS
Bijlage N, deel III; Lijst van autoriteiten en toegelaten apparatuur
Bijlage O; Lijst van erkende bevoegdheidsbewijzen
Bijlage P; Gegevens identificatie schip
Bijlage Q; geen inhoud
Bijlage R, Boordzuiveringsinstallaties – Aanvullende voorschriften en modellen van certificaten –
Bijlage S, Boordzuiveringsinstallaties Testprocedure
Bijlage T, Aanvullende bepalingen voor vaartuigen die worden aangedreven met brandstoffen met een vlampunt van 55 °c of minder

Sorteren
Weergave