Vaarreglementen
Scheepvaart verkeerswet
Besluit Rijnvaartpolitie reglement 1995 (RPR)
Rijnvaartpolitie reglement (RPR)
Rijnvaartpolitie Reglement – Bijlagen
Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement (BPR)
Binnenvaart politiereglement (BPR)
Binnenvaart politiereglement – Bijlagen
Beleidsregels en bekendmakingen aan de (Rijn)scheepvaart
Beschikking aanwijzing bevoegde autoriteiten Binnenvaartpolitiereglement
Besluit Vereenvoudigde vergunning verlening voor een bijzonder transport over de binnenwateren in beheer bij het Rijk
Regeling aanwijzing bovenmaatse schepen 2011.
Aanwijzing veerponten BPR/RPR
Beleidsregel nadere invulling begrip klaarblijkelijk geen gevaar of hinder voor de scheepvaart
Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren

Sorteren
Weergave
 • Binnenvaart politiereglement bijlagen

  Vaarreglementen

  Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  De bijlagen bij het binnenvaart politiereglement.
  Bijlage 1. Letter of lettercombinatie ter onderscheiding van het land waar de thuishaven of de plaats van teboekstelling van een schip is gelegen
  Bijlage 3. Optische tekens van schepen
  Bijlage 4. Gebruik van het Inland AIS-apparaat
  Bijlage 6. Geluidsseinen
  Bijlage 7. Verkeerstekens
  Bijlage 8 Markering van het vaarwater
  Bijlage 9. Marifoonverplichting en radarvaart
  Bijlage 10 vaarwegen bedoeld in art 9.01
  Bijlage 11 vaarwegen bedoeld in art 10.01
  Bijlage 12. Vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen
  Bijlage 14. Ligplaats nemen
  Bijlage 15. Kleine schepen
  Bijlage 16. Zeilplanken
  Bijlage 17. Manoeuvreerbaarheid van schepen en samenstellen
  Bijlage 18. Varend bunkeren

   

 • Scheepvaartverkeerswet

  Vaarreglementen

   0,00 Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad
 • Besluit Rijnvaartpolitie reglement 1995 (RPR)

  Vaarreglementen

   0,00 Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  Voor de Rijn in Nederland met inbegrip van de Waal en de Lek is van kracht het Reglement van politie voor de Rijnvaart met de daarbij behorende bijlagen, dat is gevoegd bij dit besluit en dat kan worden aangehaald als ” Rijnvaartpolitiereglement 1995″.

 • Rijnvaartpolitie reglement (RPR)

  Vaarreglementen

   0,00 Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  Rijnvaartpolitie reglement (RPR). Deze regels gelden voor de Rijn. In Nederland gelden deze regels op de Waal en de Lek vanaf Krimpen en Gorinchem tot de grens. Uit art. 1.24 en 14.11 van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) blijkt dat dit reglement ook geldt in de havens langs de Boven-Rijn, de Waal, het Pannerdensch Kanaal, de Neder-Rijn en de Lek.
  Aangepast oktober 2017

 • Rijnvaartpolitie reglement – bijlagen

  Vaarreglementen

   0,00 Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  Bijlage 1. Letter of lettercombinatie ter onderscheiding van het land waar de thuishaven of de plaats van teboekstelling van een schip is gelegen.
  Bijlage 2. Niet overgenomen.
  Bijlage 3. Optische tekens van schepen.
  Bijlage 4 (Niet overgenomen)
  Bijlage 5 (Niet overgenomen)
  Bijlage 6. Geluidsseinen
  Bijlage 7. Verkeerstekens van de vaarweg
  Bijlage 8. Verkeerstekens ter markering van de vaarweg
  Bijlage 9 Waarschuwingspost Oberwesel – St Goar
  Bijlage 10. Model voor het olie-afgifteboekje
  Bijlage 11. Gegevens die in het Inland AIS-apparaat moeten worden ingevoerd: verklaring van de navigatiestatus en van het referentiepunt voor de positie-informatie op het schip
  Bijlage 12 lijst van de soorten vaartuigen en samenstellen
  Aangepast oktober 2017

 • Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement (BPR)

  Vaarreglementen

   0,00 Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad
 • Binnenvaartpolitie reglement (BPR)

  Vaarreglementen

   0,00 Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  Besluit van 26 oktober 1983, tot vaststelling van een reglement houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren in het Rijk, die voor de scheepvaart openstaan.
  Deze regels gelden voor de overige wateren in Nederland. Op sommige vaarwegen zoals de Westerschelde zijn afwijkende regels van kracht – deze zijn niet op deze website opgenomen.
  De maximale afmetingen zijn uit het BPR verwijderd, deze zijn nu te vinden in het bestand “Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren.
  Om de omvang van het bestand te beperken zijn de bijlagen in een afzonderlijk bestand opgenomen.

 • Beschikking aanwijzing bevoegde autoriteiten BPR

  Vaarreglementen

   0,00 Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  Besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat, houdende aanwijzing van de bevoegde autoriteiten bedoeld in het Binnenvaartpolitiereglement.

 • Besluit vereenvoudigde vergunning bijzonder transport

  Vaarreglementen

   0,00 Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  Besluit: Tot bekrachtiging van de door de directeur van het Scheepvaartverkeerscentrum vastgestelde ‘Beleidsregel vereenvoudigde vergunningverlening voor een bijzonder transport over de binnenwateren in beheer bij het Rijk’.
  Bijlage 1; Voorwaarden voor de vereenvoudigde vergunningverlening voor een bijzonder transport over de binnenwateren in beheer bij het rijk
  Bijlage 2 Aanmeldingsformulier voor de vereenvoudigde vergunningverlening voor een bijzonder transport op de binnenwateren in beheer bij het rijk
  Bijlage 3 Kennisgeving Bijzonder transport van zeer korte duur

 • Regeling aanwijzing bovenmaatse schepen 2011

  Vaarreglementen

   0,00 Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  In de artikelen 4, derde lid, van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement en 1.01, onderdeel A 8°, van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) wordt geregeld dat een bovenmaats schip een schip is dat behoort tot een daartoe door de bevoegde autoriteit aangewezen categorie van schepen, dat in zijn manoeuvreerbaarheid is beperkt doordat het ten gevolge van zijn diepgang of zijn lengte gebonden is aan een bepaald gedeelte van de vaarweg.
  Het onderhavige besluit voorziet in deze aanwijzing.