Placeholder

ES-TRIN 2017/1

Oude regelgeving > Oude EG voorschriften scheepvaart

Op voorraad

Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) Versie 2017/1.
Het ES-TRIN is van kracht vanaf 7 oktober 2018.
Bevat de technische eisen die aan schepen die voorzien worden van een binnenvaartcertificaat worden gesteld. Dit vervangt de bijlage II bij de richtlijn 2006/87/EG, die op 7 oktober 2018 is ingetrokken.
Ook het ROSR is aangepast, voor de technische eisen wordt naar het ES-TRIN verwezen.
De officiële versie van ES-TRIN is (onbewerkt) in meerdere talen beschikbaar op www.cesni.eu. De versie op deze website dient uitsluitend ter informatie.

Om dit bestand te downloaden moet u het Volledig Abonnement or Beperkt Abonnement afsluiten, of inloggen al bent u al in het bezit van dit abonnement.

Share:

Product Tags

SKU:

Categorie: .

TAG: