UITLEG EN INLEIDING

Zoals wellicht bekend certificeert NBKB binnenvaartschepen onder mandaat van IL&T. Geconstateerd moet worden dat binnenvaartwet- en regelgeving waaraan de vaartuigen dienen te voldoen complex is. Op internet is deze moeilijk, deels of niet up to date beschikbaar. NBKB heeft middels Binnenvaartwet.eu en in nauwe samenwerking met RBV-Advies het derhalve op  zich genomen om een wet- en regelgeving site te bouwen welke de totale binnenvaart wet- en regelgeving omvat. Een deel van de wetgeving op de site is bovendien bewerkt, de overgangsbepalingen worden bij de betreffende artikelen getoond. Hierdoor wordt veel bladeren voorkomen.

Binnenvaartwet.eu heeft het op zich genomen om er zorg voor te dragen dat de site volledig up to date is en wordt gehouden. Binnenvaartwet.eu is een stichting en heeft daardoor geen winstoogmerk. Het opzetten van een dergelijke website, bijhouden en afnemers blijvend informeren over wijzigingen van wet- en regelgeving gaat helaas echter niet voor niets.

Daarom heeft Binnenvaartwet.eu twee soorten abonnementen op haar wet- en regelgeving site en wel:

  • Een volledig abonnement voor de volledige wetgeving welke dan ook uiteraard gedownload kan worden
  • Een beperkt abonnement voor diegene die uitsluitend de wet- en regelgeving waarvan tijdens het inspecteren ten behoeve van de certificering gebruik gemaakt wordt, inzichtelijk willen hebben en kunnen downloaden.

Op de site is ook een mind-map beschikbaar die een volledig en duidelijk overzicht geeft over de binnenvaart wet- en regelgevingen. Inbegrepen in het abonnement zit ook dat wanneer er wijziging in wet- en regelgeving plaatsvindt de abonnees automatisch geïnformeerd.

De kosten voor een volledig abonnement zijn EUR 150,- en voor een beperkt abonnement EUR 35,- per jaar, exclusief BTW.