Nieuws

ADN 2015 niet meer beschikbaar

Er is besloten dat alleen wetgeving die nog van toepassing is, of binnenkort van toepassing wordt, op deze website zal staan.
Daarom is het ADN 2015 vanaf heden niet meer op de website aanwezig.
Hetzelfde geldt voor de richtlijn 1996/68/EG, vervangen door de richtlijn 2014/90/EG en de richtlijn 1976/135/EG, vervangen door de richtlijn 2006/100/EG
De mindmap is aangepast.

Read More
ADN 2017 nu ook bewerkt beschikbaar

De  overgangsbepalingen  vanuit  hoofdstuk 1.16 zijn nu opgenomen bij de artikelen in Deel 7 en 9.
Hiermee wordt het inspecteren en certificeren van (tank)schepen die een Certificaat van Goedkeuring nodig hebben vereenvoudigd

Vanuit  deel 7, nummer 7.1.2.19.2 en 7.2.2.19.3 zijn er uittreksels gemaakt, hierdoor wordt het inspecteren en certificeren van schepen die deel uitmaken van een konvooi waarin gevaarlijke stoffen vervoerd worden en van duwboten achter tankschepen vereenvoudigd.

Read More
ADN 2017 beschikbaar op de NBKB website binnenvaartwet.eu

Staatsblad 2017/21824 van 21 april 2017 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-21824.html is gepubliceerd, hierdoor is er een officiële publicatie van het ADN 2017 in het Nederlands beschikbaar.
Dit is formeel bijlage 1 bij de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen http://wetten.overheid.nl/BWBR0010115/2017-04-22
Deze bijlage 1, het ADN 2017, ligt ter inzage bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en is nu dus ook op de website https://www.binnenvaartwet.eu/ beschikbaar.

Read More