Algemene regelgeving
Algemene wet bestuursrecht
Burgerlijk wetboek, boek 8
Overeenkomst inschrijving binnenschepen
Besluit mandaat certificering binnenvaartschepen
Besluit teboekstellen schepen
Wet zeevarenden
Wijzigingen wetgeving 2017
Wijzigingen wetgeving 2018
Wijzigingen wetgeving 2019
Wijzigingen wetgeving 2020

Sorteren
Weergave
 • Wijzigingen wetgeving 2020

  Algemene wetgeving

  Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  Alle wijzigingen op de website zijn in dit document opgenomen.
  De wijzigingen in de wetgeving worden hierin vermeld, inclusief de bron en de datum inwerkingtreding.

 • Wijzigingen wetgeving 2019

  Algemene wetgeving

  Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  Alle wijzigingen op de website zijn in dit document opgenomen.
  De wijzigingen in de wetgeving worden hierin vermeld, inclusief de bron en de datum inwerkingtreding

 • Wijzigingen wetgeving 2018

  Algemene wetgeving

  Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  In dit bestand vind u alle aanpassingen aan de wetgevingsbestanden die in 2018 ingevoerd zijn.
  Update mei 2018: Staatsblad 26269 -2018 kleine drijvende werktuigen bewerkt toegevoegd.
  Update juli 2018 Gedelegeerde richtlijn (eu) 2018/970 toegevoegd en verwerkt.
  Update november 2018 alles bijgewerkt naar het ES-TRIN volgens staatsblad 2018-50756, wijziging binnenvaartregeling.

 • Wijzigingen wetgeving 2017

  Algemene wetgeving

  Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  In dit bestand vind u alle aanpassingen aan de wetgevingsbestanden die op de website van het Binnenvaartwet.eu aanwezig zijn. De laatste update is van 9 november 2017

 • Algemene wet bestuursrecht

  Algemene wetgeving

   0,00 Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  Wet van 4 juni 1992, houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht)
  De algemene wet bestuursrecht regelt het verkeer tussen de overheid en de burger.
  Van belang bij alle beslissingen, zoals de (weigering van de) afgifte van certificaten. Het opleggen van een vaarverbod enzovoorts.

 • Besluit mandaat certificering binnenvaartschepen

  Algemene wetgeving

   0,00 Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  Overzicht van de instellingen die door de minister gemandateerd zijn om documenten af te geven.

 • Besluit teboekstellen schepen

  Algemene wetgeving

   0,00 Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  Besluit teboekstellen schepen.
  De verplichting om schepen te boek te stellen uitgewerkt

 • Besluit zeevaart bemanning handelsvaart en zeilvaart

  Algemene wetgeving

   0,00 Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  Besluit van 23 augustus 2001, houdende bepalingen omtrent de bemanning van zeeschepen in de handelsvaart en de zeilvaart (Besluit zeevaart bemanning handelsvaart en zeilvaart)

 • Burgelijk wetboek, boek 8 (uittreksel)

  Algemene wetgeving

   0,00 Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  Artikel 784 en 785 regelen het teboekstellen van schepen.
  Schepen die teboekgesteld moeten worden dienen ook gemeten te worden (zie de binnenvaartwet, artikel 20)

 • Informatieblad bezwaar en beroep

  Algemene wetgeving

   0,00 Add Review | No Reviews Yet Availability:Op voorraad

  In dit informatieblad vindt u informatie over bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid. Het blad bestaat uit twee delen. In het eerste deel kunt u lezen wanneer en hoe u bezwaar kunt maken tegen een beslissing van een bestuursorgaan en wat u dan van het bestuursorgaan mag verwachten. Het tweede deel gaat over beroep bij de rechter. U kunt in beroep gaan als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. De regels voor bezwaar en beroep tegen een beslissing van een bestuursorgaan staan in de ‘Algemene wet bestuursrecht’. Deze regels gelden voor de grote meerderheid van de beslissingen van de overheid. Voor sommige beslissingen kunnen echter afwijkende regels gelden. Lees daarom altijd goed wat in de beslissing zelf staat vermeld over bezwaar- en beroepsmogelijkheden en win zo nodig advies in, bijvoorbeeld bij een Juridisch Loket.