Binnenvaartwet, besluit en -regeling
– Binnenvaartwet
– Invoeringswet binnenvaartwet
– Binnenvaartbesluit
– Binnenvaartregeling
Binnenvaartregeling
– bijlagen 1.10 t/m 11.1
Beleidsregels
– Aanwijzing bevoegde autoriteiten reglementen CCR
– Beleidsregel Binnenvaart 2013 (bewerkt)
– Leidraad kleine veren
– Beleidsregel vereenvoudigde vergunningverlening voor een bijzonder transport