De dienstinstructies voor de Commissie van Deskundigen
In aanvulling op het ROSR worden door de CCR dienstinstructies voor de C.v.D. uitgegeven.
ROSR, artikel 1.07: de C.v.D. dienen zich aan deze dienstinstructies te houden
De dienstinstructies bij de richtlijn 2006/87/EG heten aanwijzingen en zijn opgenomen in aanhangsel II bij de bijlage II, deze komen grotendeels overeen met deze dienstinstructies volgens het ROSR

Aard en inhoud van dienstinstructies
Aanbeveling C.V.D. ROSR
Dienstinstructies Bevoegde autoriteiten (RSP)
D1 Uitwijk en keereigenschappen
D2 Snelheid, stop en achteruitvaren
D3 Koppelsystemen
D4 Overgangsbepalingen bij verbouw
D5 Geluidsmetingen
D6 Toepasselijkheid hoofdstuk 15
D7 Speciale ankers met verminderde massa
D8 Sterkte van waterdichte vensters
D9 Sprinklerinstallaties
D10 Model gascertificaat spitsen
D11 Afgifte van het certificaat van onderzoek
D12 Brandstoftanks drijvende werktuigen
D13 Minimale dikte sleepschepen
D14 Opvang afgewerkte olie
D15 Voortbewegen op eigen kracht
D16 Emissie – testprocedure
D17 Doelmatige brandmeldinstallatie
D18 Aantonen drijfvermogen
D19 Vervangingsmotoren
D20 Uitrusting minimumbemanning
D21 Veiligheidsgeleidesysteem
D22 Personen met verminderde mobiliteit
D23 Indeling naar gebruiksdoel van motoren
D24 Alarminstallatie op passagiersschepen met een gasinstallatie
D25 Elektriciteitskabels
D26 Erkend deskundigen / deskundigen
D27 Hulpmiddelen voor het zicht in dode hoeken
D28 Verbindingen met radarinstallaties

Sorteren
Weergave