Het ADN is in de Nederlandse wetgeving opgenomen als bijlage 1 bij de regeling gevaarlijke stoffen (VBG).
Het VBG kent de volgende bijlagen:

VBG Bijlage 1 ADN (het ADN 2017 staat onder deze categorie) hier vind u:
Het ADN 2017 Compleet
ADN 2017 Deel 1 –  Algemene voorschriften
ADN 2017 Deel 2 –  Classificatie van de stoffen
ADN 2017 Deel 3 –  List van gevaarlijke goederen
ADN 2017 Deel 4 –  Voorschriften gebruik verpakkingen, tanks en transporteenheden voor los gestort vervoer
ADN 2017 Deel 5 –  Procedures voor de verzending
ADN 2017 Deel 6 –  Voorschriften voor de constructie van verpakkingen
ADN 2017 Deel 7 –   Voorschriften voor het laden, vervoeren, lossen en behandeling van de lading
ADN 2017 Deel 8 –  Voorschriften voor de bemanning, uitrusting en exploitatie en de documenten
ADN 2017 Deel 9 –  Constructie voorschriften voor de schepen

Deze bestanden zijn bewerkt, de overgangsbepalingen worden bij de artikelen weergegeven.
ADN Hoofdstuk 1.2 De definities en meeteenheden, ook hierop zijn overgangsbepalingen uit hoofdstuk 1.6 van toepassing.
ADN Deel 7  Voorschriften voor het laden, vervoeren, lossen en de behandeling van de lading, ook hierop zijn overgangsbepalingen uit hoofdstuk 1.6 van toepassing.
ADN Deel 9  Constructie voorschriften, ook hierop zijn overgangsbepalingen uit hoofdstuk 1.6 van toepassing.

Er zijn uittreksels en samenvattingen van de ADN eisen beschikbaar
Uittreksel deel konvooi. Een overzicht van de eisen die gelden voor de schepen die deel uitmaken van een konvooi waarin een of meer schepen gevaarlijke stoffen vervoeren.
Uittreksel duwboot achter tankschepen. Een overzicht van de eisen die gelden voor de duwboten die een tankschip waarmee gevaarlijke stoffen vervoerd worden voortbewegen

De overige bijlagen staan onder de categorie wetgeving vervoer gevaarlijke stoffen
VBG Bijlage 2 Regeling vervoer met zeeschepen
VBG Bijlage 3 Aanvullende voorschriften – vervoer Nederland
VBG Bijlage 4 Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Sorteren
Weergave