Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking van Richtlijn 82/714/EEG van de Raad.
Richtlijn 2006/87/EG
Bijlage I – lijst van de binnenwateren – Zone 2, 3 en 4 Nederland (uittreksel)
Bijlage II inrichting en uitrusting van schepen
Bijlage III extra eisen zone 1 en 2
Bijlage IV beperkingen zone 3 en 4
Bijlage V model certificaat
Bijlage VI model register certificaten
Bijlage VII classificatie bureaus
Bijlage VIII onderzoeken
Bijlage IX verlichting, radar en bochtaanwijzer

Met ingang van 7 oktober 2018 vervangen door richtlijn 2016-1629-EG

Sorteren
Weergave