Placeholder

VBG 2019 – bijlage 4 Erkende instanties

Vervoer gevaarlijke stoffen en ADN > Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Op voorraad

Bijlage 4. als bedoeld in artikel 2, onderdeel d, van de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen

In de tabel zijn de erkende instanties opgenomen met betrekking tot de uitvoering van de voorschriften in de vermelde randnummers van bijlage 1 voor zover bedoelde handelingen worden uitgevoerd door Nederlandse instanties.

Om dit bestand te downloaden moet u het Volledig Abonnement or Beperkt Abonnement afsluiten, of inloggen al bent u al in het bezit van dit abonnement.

Share:

Product Tags

SKU:

Categorie: .

TAG: