EG voorschriften scheepvaart 2018
– ES-TRIN 2017/1
– Teststandaard inland AIS 2017/2.0
– ES-TRIN 2015/1
– Richtlijn 2016/1629/EG betreffende intrekking richtlijn 2006/87/EG per 07-10-2018
– Richtlijn 2016/1629/EG bijlage 1 Indeling zones binnen Nederland
– Verordening (EU) 2016/1628 voorschriften emissiegrenswaarden voor niet voor de weg bestemde mobiele machines
– Richtlijn 2009/100/EG wederzijdse erkenning van scheepsattesten voor binnenschepen
Richtlijn 2006/87/EG
– Bijlagen I t/m IX
Aanhangsels bij richtlijn 2006/87/Bijlage II
– Aanhangsel I t/m VI
Overige richtlijnen
– Staatsblad 2016/44653 van 9 september 2016 (Regeling scheepsuitrusting 2016)
– Besluit (EU) 2016/1795 Standpunt m.b.t. het internationale vervoer van gevaarlijke goederen ADN
– Richtlijn 2014/90/EG uitrusting van zeeschepen en intrekking van RL 96/98/EG
– Richtlijn 2013/53/EG betreffende pleziervaartuigen en waterscooters en intrekking richtlijn 94/25/EG
– Verdrag van Straatsburg van 2012 beperking aansprakelijkheid in de binnenvaart
– Richtlijn 97/68/EG uitstoot verbrandingsmotoren
– Richtlijn 96/50/EG Harmonisatie afgifte vaarbewijzen
– Richtlijn 87/540/EG Toegang beroep ondernemer goederenvervoer
– Richtlijn 82/714/EG Technische voorschriften voor binnenschepen

Sorteren
Weergave