Vaarreglementen
Scheepvaart verkeerswet
Besluit Rijnvaartpolitie reglement 1995 (RPR)
Rijnvaartpolitie reglement (RPR)
Rijnvaartpolitie Reglement – Bijlagen
Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement (BPR)
Binnenvaart politiereglement (BPR)
Binnenvaart politiereglement – Bijlagen
Beleidsregels en bekendmakingen aan de (Rijn)scheepvaart
Beschikking aanwijzing bevoegde autoriteiten Binnenvaartpolitiereglement
Besluit Vereenvoudigde vergunning verlening voor een bijzonder transport over de binnenwateren in beheer bij het Rijk
Regeling aanwijzing bovenmaatse schepen 2011.
Aanwijzing veerponten BPR/RPR
Beleidsregel nadere invulling begrip klaarblijkelijk geen gevaar of hinder voor de scheepvaart
Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren

Sorteren
Weergave